• Registracija

    Registracija

Nazad

Uslovi korišćenja

Pristupanjem portalu Košarka24.com prihvatate poštovanje Uslova korišćenja ovog portala, koji važe za sve sadržaje i usluge portala.

Sadržaj

Sajt se sastoji od sopstvenih kreiranih sadržaja, sadržaja oglašivača i partnera, kao i linkova na spoljne stranice. Svi sadržaji na portalu su besplatni, a portal se ograđuje od sadržaja stranica na koje vode spoljni linkovi.

Autorski sadržaji (tekstovi, slike, audio i video materijali...) su jasno označeni kao takvi i redakcija portala stoji iza njih. Na portalu se objavljuju sadržaju ostalih autora, čiji se izvori navode na vidnim mestima. Dizajn i i izgled portala su rad tima Košarke24.

Sa radom portala povezani su nalozi na društvenim mrežema Fejsbuk i Tviter kao i kanal na You tubu, za koje važe pravila tih javnih mreža.

Komentari

Portal zadržava pravo da ukloni ili izmeni komentare koje ostavljaju posetioci, a imaju sledeće karakteristike:

  • sadrže govor mržnje koji podrazumeva izražavanje mržnje ili netrpeljivosti prema nekoj rasnoj, nacionalnoj, etničkoj ili verskoj grupi ili njenim pripadnicima, polu i seksualnoj opredeljenosti, kao i netrpeljivost prema različitom političkom mišljenju kao i nacionalnom i društvenom poreklu.
  • sadrže psovke, pornografiju, lascivne i vulgarne izraze.
  • sadrže poruke koje se mogu shvatiti kao krivično delo uvrede ili klevete, kao i pretnje.
  • upotreba korisničkih imena koja su vulgarna, uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe.
  • sadrže informacije za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima.
  • sadrže spoljne linkove koje portal ne odobrava.