• Registracija

    Registracija

Nazad
19nov

S.Skariolo: Osnove napada 1 na 1

skariolo-trening
01
02
03
dia4-6
dia9

Ova lekcija će pokriti temu “napad 1 na1”.

Fokus će biti na često zaboravljenim, previđenim i potcenjenim aspektima. Prvo ćemo analizirati dve situacije koje se odvijaju pre situacije 1 na 1 sa loptom: npr. kako ostati slobodan a kako koristiti blokove. U skladu sa ovim stvarima, važno je istaći da povećane atletske sposobnosti igača olakšavaju igru u odbrani, pa samim tim izvršenje prethodno pomenute dve osnovne stvari dobijaju na većem značaju.

KRETANJE BEZ LOPTE KAKO BI SE OSLOBODILI

Jedan od osnovnih pokreta koji je malo korišćen je bekdor (utrčavanje iza leđa protivnika). Taj pokret može biti vrlo uspešan kada odbrana igra presing na liniji dodavanja. Vrlo često se vide situacije u kojima napadač pokušava da napravi bekdor utrčavanje. a to uradi neefikasno, jer se napravi spora kretnja, suviše mehanički urađena, pa se ne dođe do lakog poena. U situacijama kada se bekdor pokret uradi odlučno do koša, napadač može da primi dobar pas koji će se završiti lakim poenima.

U svim kretnjama bez lopte, pa tako i u bekdor kretnji, osnovna stvar je napraviti kontakt sa odbrambenim igračem. Bez kontakta je skoro nemoguće efektno se osloboditi igrača. Kada pravimo kontakt mi ustvari teramo protivničkog iograča da nam se prilagodi, pa mu samim tim smanjujemo šansu da pravovremeno reaguje, a mi dobijamo prednost u odnosu na njega. Ovaj pokret predstavlja neophodnu osnovu, zahvaljujući kojoj rešavamo napad na jednostavniji način.

Da bi izbegli ovaj kontakt odbrambeni igrači, po savetu trenera, se odmaknu i igraju odbranu sa jedinim ciljem, da zaustave pas. U takvim situacijama napadač mora da se kreće ka lopti, napravi kontakt sa odbrambenim igračem, pa tek onda uradi bekdor utrčavanje (Diag 1). Pas ka igraču koji utrčava mora da bude ili visok ili od parket, kako bi se smanjila šansa odbrambenog igrača da preseče loptu.

KORIŠĆENJE BLOKOVA

Kada igrač dobija blok, bilo vertikalni (leđni) ili horizontalni (bočni) smatra se da napadač mora da se oslobodi odbrambenog igrača uz pomoć brzine. Uistinu, na utakmicama je obavezno da napadač napravi kontakt sa defanzivcem tako što ga “navlači” na blok. Ako se ovo dobro izvede smanjuje se šansa da se igraču koji pravi blok odsvira ofanzivni faul. U slučajevima kada koristimo uzastopni ili cikcak blok, kontakt se pravi na prvom piku,a iz drugog se izlazi što eksplozivnije. Najčešći problem kod ove dve situacije se javlja kada odbrana “čita” naš napad. Može se desiti da igrač za koga se pravi blok ne uspe da se oslobodi, jer mu je drugi igrač (odbrambeni igrač koji čuva našeg koji pravi blok) stao na liniju kretanja. U tim situacijama kada naš napadač mora da napravi dodatnu kretnju, otvara se prostor za igrača koji je napravio blok, koji ostaje sam, jer je njegov čuvar iskoračio (Diag 2).

Zbog kompleksnosti situacije, pas umnogome zavisi od hrabrosti dodavača.

Ako odbrambeni igrač nije ispratio igrača koji se oslobodio, najefektnije rešenje je odigrati akciju iz ugla (Diag 3). Često se dešava da ovaj težak pas ne uspe, pa je važno raditi na ovom pasu i stvarati sigurnost igraču prilikom davanja ovog pasa i sa jačom i sa slabijom rukom.

Ovaj deo igre podrazumeva dosta napornog rada, čak i na osnovnim elementim igre. Igrač koji ne zna da doda loptu i sa jednom i sa drugom rukom je isti kao igrač koji zna da pivotira samo oko jedne noge ili kao igrač koji polazi u dribling isključivo posle naskoka. Ovakve stvari vode do toga da igrači postaju predvidljivi, čime se umanjuje njihova efikasnost.

KRETANJE U DRIBLING

Pričaćemo o kretanju u dribling nakon primljene lopte pre nego što smo uradili naskok. Ova situacija se dešava nakon kretanja ka lopti kada je ispred nas agresivan odbrambeni igrač. Čuvara možemo da se oslobodimo brzom promenom driblinga, menjanjem pravca ili korišćenjem brzog okreta.

Situacije kada odbrana nije dovoljno agresivna se rešava naskokom pre spuštanja lopte u dribling.

Ponovno kretanje u dribling u stranu često se ne koristi ispravno. Ako se uradi presporo, ne stvara se prednost, a ako se uradi brže može doći do greške u koracima. Sa naše tačke gledišta, bolje je učiti igrače dobrom krosoveru.

Igrači prave grešku i kada napadaju driblingom, a ne rade to pravolinijski na koš, čime gube prednost koja se ostvaruje kontaktom sa čuvarom. Napad pravolinijski na koš, uz kontakt s odbramebenim igračem čini da se efikasnost akcije enormno poveća.

Još jedna važna stvar u igri 1 na 1 je i promena ruke (krosover) posle prvog driblinga. To je “smrtonosno oružje” koje igrači moraju da nauče da koriste na malom prostoru i pri velikim brzinama.

SKOK ŠUT IZ DRIBLINGA

Skok šut iz driblinga je jedan od osnovnih košarkaških stvari, koja pravi razliku između prosečnog i stvarno dobrog igrača. Vrlo je bitno naučiti veštinu skok šuta u obe situacije, kada se naskoči iz jednog kontakta i kad se naskoči iz jednog kontakta ali u stranu.

FINTA ŠUTA

Kada se govori o finti šuta, moramo praviti razliku između dve situacije:

- Protiv statičnog čuvara koji je stao tačno ispred lopte, bolje je da napravimo kratku fintu šuta, koja nam neće usporiti dribling koji eventualno sledi.

- Protiv igrača koji nas sustiže imamo vremena da uradimo fintu šuta sa loptom iznad glave, kako bi finta bila što uverljivija.

ŠUTIRANJE

Postoje vrste šuta koje se retko koriste, jer za njih važi da “nisu lepi”. To su:

- treći tempo: šut sa visokim lukom, kao duga

- drugi tempo: često izvođen način od strane Huana karlosa Navara “La Bombe”, predstavlja polaganje sa distance, posle kratkih koraka, kojima se izbegava strana pomoći, a lopta se baca visoko. - šut sa jedne noge - poluhorog iz neposredne blizine koša Svi ovi potezi se retko viđaju i nisu dovoljno korišćeni. Bez obzira na lepotu, oni su dozvoljeni i vrlo opasno oružije, ako ga koriste niži bekovi protiv visokih igrača nakon prodora driblingom.

PERIFERNI VID

Prilikom igre 1 na 1 vrlo je bitno da je glava podignuta, kako bi bio omogućen optimalan periferni vid. Česta pojava je da igrač koji igra 1 na 1 ne vidi šta se dešava oko njega, pa završi na mestu na kom se već nalazi neko od igrača. Korisna vežba za otklanjanje ove loše navike je igra 1 na 1 uz prisustvo saigrača na strani lopte. Ovom vežbom se uči ofanzivni igrač da izabere najrazumniju odluku u toj situaciji izborom između prodora driblingom kroz sredinu, sa boka ili uz osnovnu liniju (Diag 4-5-6).

AKCIJA ZA SAIGRAČA NAKON IGRE 1NA1

Igra 1 na 1 može poslužiti da naš saigrač ostane slobodan u poziciji za dobar šut. Da bi ovo postigli moramo da nadmudrimo odbranu i da stranu pomoći nateramo da reaguje. Igrač koji ostane sam u ovoj poziciji mora zauzeti dobru poziciju za šut, sa stopalima okrenutim ka košu i da bude spreman da uputi loptu ka košu (Diag 7). Ako se igrač nalazi u povoljnoj poziciji za šut pas mora da bude oštar, odlučan i direktan. U situaciji kada se radi o visokim igračima pas bi trebalo dodati od parket (većina visokih igrača u odbrani pomažu sa podignutim rukama) ili visok ali brz pas. Slobodan igrač mora biti spreman da primi bilo koji od ovih pasova.

Korisno je znati da igrač pored koga je prošla lopta se ne nalazi u poziciji da može dovoljno brzo da reaguje i da stigne na svog čoveka koji je u međuvremenu mogao da šutne ili doda loptu. Ovo kašnjenje u vraćanju na čoveka još više dolazi do izražaja u situaciji kada je igrač u ćošku i prima loptu za otvoren šut iz polja (Diag 8-9).

Serđo Skariolo
BC Kimki

Ukoliko želite da ostavite komentar, potrebno je da se prethodno registrujete na sajtu putem opcije "Registracija" koja se nalazi pri vrhu sajta.